Soutěže a Jiné akce

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ zpráva o činnosti MH za rok 2009

Vážené sestry, bratři, vážení hosté,

 

dovolte mi, abych vás tu seznámila s činností mladých hasičů v uplynulém roce. Jsem opravdu ráda, že právě já mám tu čest Vám povědět jak moc byl tento rok pro mladé hasiče úspěšný a jak byl náš sbor proslaven.

 

Půjdu na to, ale pěkně po pořádku. Nejprve vám povím kolik sbor dětí vlastně má. Počet mladých hasičů se během loňského roku nějak nezměnil, k dnešnímu dni jich je celkem 18 ve věku 7 – 15 let, dorostenci jsou 4 a v září vzniklo nové družstvo, a to tzv. „přípravka“, kde je celkem 11 dětí ve věku 4 – 6 roků. Hodně členů mi řeklo, že jsme si se Zdeňkem Vašíčkem zase jenom přidali práci, ale já se na děti každý pátek moc těším. Když mi říkají, že nemohli ani dospat, oslovují mě „paní hasičová“ nebo „paní učitelko“ hned se mi zvedne nálada. Největší radost mi, ale dělá to, s jakým elánem se té naší hasičině učí.

 

No nic, vrátím se ke zprávě. Činnost celého kolektivu je velmi bohatá.

Schůzky mladých hasičů jsou každý pátek od 17,00 hod do 18,30 hod a na jaře máme ještě další den navíc, s přípravkou se scházíme také v pátek, a to od 16,00 – 17,00 hod. Dorostenci jsou naši pravou rukou a s dětmi nám podle možností pomáhají, hlavně Maruška Krejčí s přípravkou a Marek Roman s mladými hasiči.

V loňském roce jsme se tradičně zúčastnili různých akcí jak SDH tak vlastních, a to Masopustního chození s medvědem, plnili jsme odborné znalosti mladého hasiče, zúčastnili jsme se soutěže „Požární ochrana očima dětí“, dvě soboty v květnu jsme věnovali tréninku a v září jsme díky finanční podpory města Morkovice – Slížany, dále  Zlínského kraje a samozřejmě SDH uspořádali závod požárnické všestrannosti pro MH z celého okresu. Nesmím zapomenout na to, že díky mladému hasiči Daliboru Peškovi a mě máme i nadále funkční a udržované vlastní internetové stránky a také na to, že jsme se v srpnu zúčastnili letního soustředění v Rekreačním středisku pod Templštýnem v počtu 18 dětí a 3 vedoucí. Toto soustředění je pro děti velmi důležité, neboť se zde hodně naučí jak teoreticky tak prakticky, pak se také při těchto akcích nejvíce tmelí kolektiv a je to nejlepší příprava mladých hasičů na následující soutěžní rok. A protože soustředění bylo financováno dotací z rozpočtu města Morkovice - Slížany, chci tímto poděkovat zástupci města, starostovi panu Mgr. Pavlu Horákovi za tuto finanční podporu.

 

Jenže být mladý hasič není jen zábava, ale i povinnost reprezentovat na soutěžích náš hasičský sbor. Tomuto úkolu se nevyhli hlavně starší žáci, kterých se soutěžení týká nejvíce, pak mladší žáci a dorostenci, hlevně Marka Romana, který se loni zapojil nejen do soutěží s muži a na podzim běžel za jednotlivce závod požárnické všestrannosti.

Družstva mladých hasičů loni jezdila za soutěžemi po celém kroměřížském okrese, a také zavítala i na okres vyškovský. Zúčastnila se nejen soutěží v požárním útoku, ale i branných závodů, různých štafet a hlavně se mladí hasiči zúčastnili hry Plamen. I když máte možnost si  vše prohlédnout na výstavce, já vám přece jen stručně přečtu kde všude loni mladí hasiči byli, co tam dělali a jak dopadli.

 1. 28.2.    - zimní branný závod v Trávníku, starší žáci na místech 3. a 11., mladší žáci na místech 4., 5. a 8.
 2. 18.4.    - štafety 4×60 a požárních dvojic v Kyselovicích, starší žáci na místech 8. a 10.,  mladší žáci na místě 2.
 3. 1.5.      - požární útok v Ivanovicích na Hané, starší žáci i mladší na místech 3.
 4. 9.5.      - Okrsková soutěž v Prasklicích, starší žáci 1. místo a mladší žáci 3. místo
 5. 10.5.    - štafeta požárních dvojic a požární útok, starší žáci 1. místo s novým rekordem v požárním útoku, a to 18,84 s. Mladší žáci se umístili na 2. místě.
 6. 16.5.    - hry Plamen ve Vítonicích. O té Vám povím víc, protože patří mezi naše nejúspěšnější a můžu říci, že se do kronik může zapsat zlatým písmem. Tato soutěž se skládá ze dvou kol a šesti disciplín, což je pro děti velmi náročné a musí se snažit vše zvládnout bez chyb. Po podzimním kole jsme byli na 1. místě, a protože jsme už konečně chtěli vyhrát, děti se na toto jarní kolo tvrdě připravovali tři měsíce. Jsem moc ráda, že trénování k něčemu bylo. Celou soutěž jsme se 13 body (tj. pěti prvními místy a jedním osmým) vyhráli na celé čáře a tím jsme i poprvé vyhráli vysněný postup do krajského kola. 2. místo s 29 body obsadili mladí hasiči z Počenic.
 7. 31.5.    - požární útok v Dražovicích, starší žáci 8. místo a mladší žáci 11. místo
 8. 13.6.    - Krajské kolo hry Plamen v Otrokovicích na stadionu Jiskra O té se taky trochy rozvykládám. Po příjezdu na místo konání soutěže nám bylo jasné, že konkurence je tu obrovská. My jsme měli v týmu i mladší žáky a od samotného začátku jsme tušili, že se asi umístíme v druhé polovině. A bohužel se také tak stalo. 1. místo získalo  MALBRU, které je i mistrem České republiky, 2. místo získalo SDH Kelč, 3. místo SDH Vlčnov, 4. místo SDH Loučka, 5. místo SDH Bojkovice, 6. místo SDH Hovězí, 7. místo SDH Morkovice a 8. místo SDH Počenice. Dále chci říci jen to, i když jsme se neumístili na lepší pozici, nám to vůbec nevadí. I při obrovské konkurenci jsme nezoufali a do soutěžení jsme dali vše. Získali jsme naše tři nové rekordy, zkušenosti - jak se říká k nezaplacení a zážitky, které nám nikdo nikdy nevezme. Ještě teď vzpomínáme na atmosféru, emoce, pocity štěstí i malého smutku a už teď si moc přejeme, aby jsme i v příštím ročníku hry Plamen postup opět získali.
 9. 11.7.    - požární útok ve Zdounkách, starší žáci 2. místo a mladší žáci 1. místo
 10. 25.7.    - požární útok v Roštíně, starší žáci 2. místo a mladší žáci 1. místo
 11. 19.9.    -  závod požárnické všestrannosti v Morkovicích, starší žáci na místech 1., 5. a 11, mladší žáci na místě 4.
 12. 17.10.  - podzimní kolo hry Plamen, disciplíny tu měly být dvě, ale kvůli počasí a špatném terénu byl PÚ CTIF zrušen. Soutěžilo se jen v ZPV, kde starší žáci nás vedoucí pěkně překvapili. Už po třetí za sebou jedno družstvo obhájilo 1. místo,  a druhé, záložní, družstvo vybojovalo  místo 2. z celkového počtu 26 hlídek. V květnu tohoto roku nás čeká opět jarní kolo s dalšími čtyřmi disciplínami, které je pro nás velkou výzvou k opětovnému postupu do krajského kola.
 13. 24.10.  - netradiční branný závod v Koryčanech, starší žáci 3. a 13. místo a mladší žáci 1. místo.
 14. 14.11.  - uzlová štafeta v Drnovicích, starší žáci 16. a 32. místo z 35 družstev a mladší žáci 30. a 31. místo z 32 družstev. I když se nám tabulkově nevedlo, časově jsme na tom v rámci okrsku byly dobře. Viděli jsme to, že se dá uzel vázat i jinak a rychleji, a proto se vše doučíme a tento rok je opět navštívíme. Zde opravdu platí pořekadlo „Jiný kraj, jiný mrav“.

 

Tak a to bylo z našeho loňského soutěžení vše a nebylo toho vůbec málo. Na závěr chci jen říci, že letošní rok byl opravdu nevídaný. Stál mnoho sil, vytrvalosti a trpělivosti jak dětí, tak všech vedoucích.

 

Jsem ráda, že jsme loni dobře reprezentovali náš hasičský sbor a tímto chci poděkovat dětem za to, že chtějí být mladými hasiči a bojují srdíčkem, Michalu H., Zdeňku V., Jirkovi Č., Markovi R. a Marušce K. za pomoc při práci s dětmi,  řidičům za trpělivost při čekání na soutěžích a SDH a městu Morkovice za podporu, která se mladým hasičům dostává.

 

Do nového roku mladým hasičům jak za nás vedoucí, tak za celý sbor přeji mnoho zdaru, sportovního štěstí, trpělivosti a splnění všech přání.

 

 

V Morkovicích 8.1.2010

 

 

Zapsala:         Kristina Krejčí

                        vedoucí MH

Žádné komentáře