Ročník 2011/2012

Disciplína

Místo konání


Starší


Mladší

 

 

Umístění

Počet soutěžních družstev

Umístění

Počet soutěžních družstev

Branný závod Trávník 3., 5., 13., 16., 20. 20 1., 5., 16., 17.
17
Uzlová štafeta Počenice 1., 2. a 4. 4 1., 3. 3
Branný závod Koryčany  1., 3. a 7. 11 3. a 6. 8

Hry plamen VZP

Žeranovice

1., 7. a 11.

24

1., 4.

14

Hry plamen PÚ CTIF

Žeranovice

1., 2.

11

1.

3

ZPV

Morkovice

1., 2., 5., 7. a 9.

23

2., 4., 6., 10., 11. a 14.

14

ZPV

Kostelec u Hol.

1., 3., 4., 5., 6., 7.

10

1.,2., 3.

4